Політика конфеденційності ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ КОРИСТУВАННІ САЙТОМ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ  ЕкоДім 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: 1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазина «ЕкоДім», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними. 1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної або визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних). 1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. 1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави. 1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину «ЕкоДім» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину. 1.1.6. «Cookies» - це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які відправляються веб-браузеру і зберігаються на пристрої Користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого Користувач відвідує Сайт. 1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP. 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. 2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину. 2.3. Дійсна Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину «ЕкоДім». Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті інтернет-магазину. 2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину, не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих Користувачами, а також за заподіяння шкоди і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні сайту Користувачам та/або третім особам. 2.8. Адміністрація не несе ніякої відповідальності ні перед Користувачами, ні перед третіми особами ні за порушення Користувачами даних правил, ні за наслідки такого порушення. 3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 3.1. Дійсна Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару. 3.2.  Використовуючи сайт інтернет-магазину Користувач надає Володільцю наступну згоду на обробку, використання та зберігання Персональних даних Користувача з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, тощо. До персональних даних відносяться зокрема, але не виключно наступні дані: 3.2.1. ПІБ Користувача; 3.2.2. контактний телефон Користувача; 3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail); 3.2.4. адреса доставки Товару; 3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"): IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами); час доступу; адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок; реферер (адреса попередньої сторінки). 3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації. 3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів. 3.4. Використовуючи сайт Інтернет-магазину та/або інші пов'язані сервіси та інструменти, Користувач підтверджує, що з метою здійснення Інтернет-магазином «ЕкоДІм» своєї господарської діяльності та пропонування товарів та або послуг, Користувач надав згоду на обробку Адміністрацією персональних даних (надалі – Персональні дані), а саме: ·         прізвища, власного імені, по батькові; ·         паспортних даних; ·         номерів контактних телефонів; електронної пошти; ·         у деяких випадках даних про банківські картки Користувача із зазначенням перших та останніх чотирьох цифр, зображених на передній (лицьовій) стороні банківської картки (Користувач зобов’язаний закреслити або приховати за допомогою будь яких технічних засобів проміжні цифри банківської картки, а також строк її дії). 3.5. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія покупок, браузери, що використовуються, і операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності. 3.6. При користуванні сайтом інтернет-магазину Користувач має право використовувати лише ті персональні дані, банківські картки, банківські рахунки, документи, що належать йому на законних підставах. 3.7. Адміністрація має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову/і адресу/и, електронну адресу, а також відправляти повідомлення засобами телефонної та електронної комунікації, електронними месенджерами, здійснювати дзвінки, тощо на наданий Користувачем номер мобільного (стільникового) телефону тощо.   4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА 4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати з метою: 4.1.1. Ідентифікації Користувача  для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином «ЕкоДім». 4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину. 4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача. 4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства. 4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем. 4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису. 4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення. 4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем. 4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту інтернет-магазину. 4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину. 4.1.11. Здійснення рекламної діяльності, дослідження ринку. 4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг. 5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину «ЕкоДім», включаючи доставку Товару. Адміністрація сайту має право на поширення отриманих Персональних даних Користувача без  згоди Користувача: -    у випадках, якщо передача Персональних даних прямо передбачена законодавством України; -    у випадках передбачених цією Політикою, в т.ч. для отримання рекламних, маркетингових та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Володільця та/або партнерів. 5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України. 5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 5.5. Користувач надає однозначну згоду на те, що всі дані в тому числі персональні, в т.ч.  дані про здійснені Користувачем покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Адміністрацією й іншими уповноваженими Адміністрацією третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Користувачу рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень. 6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 6.1. Користувач зобов'язаний: 6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину «ЕкоДім». 6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації. 6.2. Адміністрація сайту зобов'язана: 6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності. 6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності. 6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій. 6.3.  У процесі обробки Персональних даних Користувач має права визначені Законом України "Про захист персональних даних". 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 7.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору). 7.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. 7.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України. 7.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України. 8. ДОДАТКОВІ УМОВИ 8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача. 8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 8.3.  У разі якщо Адміністрацією були внесені будь-які зміни в Політику Конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сайту. Факт продовження використання сайту є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики Конфіденційності.